Disse betingelser gælder for alle brugere af Kræftforeningen Tidslernes hjemmeside/medlemsportal. Det er vigtigt, at du kan acceptere betingelserne, når du bruger tidslerne.dk

Ikke en erstatning for lægelig rådgivning
Oplysningerne på denne hjemmeside er af generel karakter og skal ikke anvendes som erstatning for rådgivning, undersøgelse eller behandling af en autoriseret læge.
Indholdet må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling.
Det er derfor af afgørende betydning, at du konsulterer en læge, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit eller pårørendes helbred.

Indmeldelse
Indmeldelse kan foretages på ethvert tidspunkt. bedes foretaget via medlemsportalen: Medlem.Tidslerne.dk

Udmeldelse 
Kan ske til hver en tid når evt skyldigt kontingent er betalt.

Kontingentperioden i Kræftforeningen Tidslerne er januar til december i kalenderåret.
Det vil sige at der ved indmeldelse i perioden 1. januar - 30. juni altid betales et helårligt kontingent på DKK 225,-. Ved indmeldelse i perioden 01. juli - 31. december betales DKK 100,- for den resterende del af året og efterfølgende faktureres det fulde årskontingent

Ansvarsfraskrivelse
Kræftforeningen Tidslerne og andre forfattere kan ikke gøres ansvarlig for nogen skader eller gener, der er en konsekvens af brug eller misbrug af informationer på hjemmesiden.
Kræftforeningen Tidslerne forbeholder sig ligeledes ret til at ændre i kapacitet og indhold på portalen uden varsel og uden at kunne gøres ansvarlig for noget tab i den anledning.
Såfremt portalen indeholder links til 3. mands hjemmesider, kan Kræftforeningen Tidslerne ikke gøres ansvarlig for indholdet på sådanne hjemmesider.

Rettigheder til materialet på portalen
Alt materiale, inklusive varemærker og logoer på portalen, tilhører enten Kræftforeningen Tidslerne eller Kræftforeningen Tidslernes samarbejdspartnere. Dette gælder også eventuelle indlæg fra brugere. Materialet er således beskyttet efter ophavsretsloven eller anden lovgivning.
Materialet må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftlig tilladelse fra Kræftforeningen Tidslerne.

Privat brug af materialet
Brugere må gerne printe materialet ud til egen privat ikke-kommerciel brug på følgende betingelser:

  • At dokumenterne forbliver hele, uredigerede og uden ændringer
  • At intet gebyr tages for privat udlån af materialet
  • At disse brugerbetingelser vedhæftes
  • At kilden angives

Såfremt det i umiddelbar tilknytning til materialet er nævnt, at der er en friere adgang til at benytte materialet, er den friere adgang gældende.

Behandling af personlige oplysninger
For at kunne yde dig de services, som Kræftforeningen Tidslerne tilbyder på hjemmesiden, er det i et vist omfang nødvendigt at registrere personlige oplysninger om dig. Dette vil dog alene ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og under forudsætning af, at du har givet samtykke til behandlingen af dine personlige oplysninger. Kræftforeningen Tidslerne har udarbejdet en fortroligheds- og sikkerhedspolitik, som nærmere redegør for behandlingen af de personlige oplysninger, der er gældende for alle brugere af hjemmesiden.

Ændringer af disse brugerbetingelser
Kræftforeningen Tidslerne kan til enhver tid ændre i disse brugerbetingelser, og det er brugernes eget ansvar at gøre sig bekendt med sådanne ændringer. Den nyeste version vil til enhver tid være tilgængelig her.

Betaling med betalingskort
Ved betaling med betalingskort, gælder 14 dages fortrydelsesret.
Ved betaling med betalingskort, oppebærer Kræftforeningen Tidslerne alle omkostninger til betalingsudbyder.
Ved at vælge løbende træk af kontingent på Betalingskortet, vil du modtage skriftlig besked om  træk 14 dage før betalinger af kontingent. Når der gennemføres en betaling fra dit betalingskort vil du modtage en kvittering på betalingen.
Kræftforeningentidslerne gemmer ikke dine kort oplysninger de opbevares udelukkende hos vores betalingsgateway leverandør quickpay. Vi skriver til dig når udløbet på dit betalingskort er nært forestående.
Efter hvert træk på dit betalingskort modtager du en kvittering på email, der tydeligt specificere hvad din betaling dækker.
Du kan til enhver tid både afmelde abonnementsbetaling og ændre betalingskort på medlem.tidslerne.dk